15 juli 2021

Conservering monumentale perronkappen station Hilversum

Monumentale objecten onderhouden

In opdracht van Prorail heeft WEST de aanbesteding voor het conserveren van de monumentale perronkappen van station Hilversum ontvangen. Deze aanbesteding hebben wij ontvangen omdat Prorail vertrouwen heeft in de kwaliteit en veiligheid van uitvoering van WEST. Trots zijn wij, dat dit mooie station door ons onderhouden mag worden. 

Perronkappen

De perronkap van sporen 2-3, dient gereinigd, geschuurd en geschilderd te worden. Wegens het feit dat dit werk een monumentaal object omvat, welke (zware) metalen kan bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid, hanteren wij van WEST een hoogst secure werkwijze. Hierbij voeren wij alle werkzaamheden met de hand uit om zo nauwkeurig en voorzichtig mogelijk om te gaan met het kwetsbare object.

Daarnaast zetten wij kwalitatieve beschermingsmiddelen in om onze werknemers te bescherming tegen vrijkomende en schadelijke stoffen.

Wegens de moeilijke bereikbaarheid van de boeiborden van de perronkappen is ervoor gekozen om deze conservering samen met de gepaarde werkzaamheden uit te voeren tijdens een buitendienststelling om veiligheid voor onze werknemers maar vooral veiligheid voor reizigers te garanderen.

Overige werkzaamheden

Naast de monumentale perronkap zelf, dient ook de dakbedekking en fundering van de perronkap onderhouden te worden. Hierbij moeten verrotte (houten) onderdelen in de dakbedekking verwijderd en vervangen worden. De funderingen dienen opgegraven en geconserveerd worden. Hierbij dient eerst het stortbeton verwijderd te worden alvorens de staat van de funderingen geconstateerd kan worden. Eenmaal geïnspecteerd en eventueel gerepareerd worden de funderingen geconserveerd en ingegraven.

Al met al een mooi project op een bijzonder station, ga een keer langs als je in de buurt bent om dit knap staaltje werk in het echt te kunnen bewonderen!

De laatste ontwikke­lingen

Waar kunnen wij je mee helpen?