Kwaliteit

Kwaliteit, Arbo & Milieu

De onafhankelijk groep ‘kwaliteit, arbo & milieu’ richt zich binnen West uitsluitend op het bewaken van procedures en instructies. Deze staan in het teken van het borgen van kwaliteit en veiligheid.

Het kwaliteitsbeleid van West is erop gericht te voldoen aan de eisen volgens ISO-9001 de VCA**. Wij realiseren op onafhankelijke wijze onze werkzaamheden. Daarbij streven we naar het bieden van een totaaloplossing. Dat bereiken we door op alle gewenste vakgebieden onze opdrachtgevers op deskundige wijze te begeleiden en te adviseren.

Deskundigheid

Onze deskundigheid bestaat uit het inzetten van moderne apparatuur enerzijds, en het opleiden van personeel anderzijds. Naast de aanwezigheid van specifieke beroepsopleidingen, worden onze medewerkers ook intern geïnstrueerd. Waar mogelijk geven we onze medewerkers product-specifieke trainingen van leveranciers en producenten. We analyseren de door fabrikanten en leveranciers aangeboden producten en diensten kritisch op kwaliteit en prijsstelling. De wens van onze klant staat daarbij altijd voorop. We streven naar maatwerk.

Veiligheid- en Milieubeleid

Ons veiligheid- en milieubeleid is erop gericht bij de uitvoering van alle activiteiten maximale zorg te besteden, om de invloed van onze bedrijfsvoering op het milieu te minimaliseren. Door in een vroeg stadium voorzieningen te treffen, voorkomen we ongelukken en calamiteiten zoveel mogelijk. We nemen veiligheid- en milieurisico’s weg, door de factoren te onderkennen die een negatieve invloed kunnen hebben op medewerkers en omgeving. Dat stellen we boven economische overwegingen.

Door voortdurend te werken aan de verbetering van onze werkmethoden, beperken we de kans op (im)materiële schade van personen en het milieu tot een minimum. Deze visie dient ons bedrijfsbelang, maar zeker ook het individueel en maatschappelijk belang!

Waar kunnen wij je mee helpen?