Onderhoud en conservering van seinen en kasten

Noordwestelijk gebied

Werkzaamheden

  • Conserveren van 72 relais- en hoogspanningskasten: We hebben intensief onderhoud gepleegd aan deze kasten door ze te conserveren. Dit omvatte het vervangen van afdichtingrubbers en het aanbrengen van nummering repsolplaatjes en waarschuwingsstickers.
  • Conserveren van 206 overwegobjecten: We hebben uitgebreid onderhoud uitgevoerd aan diverse overwegobjecten, zoals overwegstellers, PAG-, RG-, AG-palen, uitleggers en portalen.
  • Conserveren van 53 vertreklichten op diverse stations: Op verschillende stations hebben we gedetailleerd onderhoud uitgevoerd aan vertreklichten. Dit omvatte het schoonmaken van eventuele vervuiling op de lampen en het uitvoeren van conserveringswerkzaamheden.
  • Baanwerkzaamheden: Naast het onderhoud aan relais- en hoogspanningskasten en signalering hebben we ook baanwerkzaamheden uitgevoerd. Dit omvatte het verwijderen van overtollig ballastmateriaal en het opruimen van begroeiing langs de spoorbanen.

Het project

Het doel van dit project was om het seinwezen langs het spoor te onderhouden en te conserveren als preventief onderhoudsbeleid van ProRail. Het regelmatig onderhouden van relais- en hoogspanningskasten, signalering en andere apparatuur is essentieel om een veilig en efficiënt treinverkeer te garanderen.
 
Door middel van regelmatige inspecties en onderhoudswerkzaamheden kunnen potentiële storingen en defecten tijdig worden opgespoord en verholpen, wat bijdraagt aan de veiligheid van zowel treinpassagiers als spoorwegpersoneel. Daarnaast helpt het onderhoud om de levensduur van de apparatuur te verlengen en de algehele werking van het spoorwegsysteem te optimaliseren.
 
Dit project heeft plaatsgevonden in het noordwestelijke gebied, waarbij locaties zoals Den Helder, Schagen, Zaandam, Purmerend, Hoorn en Velsen zijn meegenomen.
 
Door het conserveren van relais- en hoogspanningskasten hebben we ervoor gezorgd dat deze goed beschermd zijn tegen slijtage en corrosie. Het onderhoud aan overwegobjecten heeft ervoor gezorgd dat deze objecten goed functioneren en de veiligheid op overwegen waarborgen. Daarnaast hebben we vertreklichten op diverse stations geconserveerd om machinisten te voorzien van nauwkeurige en betrouwbare informatie.
 
De uitgevoerde baanwerkzaamheden, waaronder het verwijderen van overtollig ballastmateriaal en het opruimen van begroeiing, hebben bijgedragen aan een stabiele ondergrond en een duidelijk zicht langs het spoor.
 
Met dit project hebben wij een belangrijke bijdrage mogen leveren aan de veiligheid en het behoud van de spoorweginfrastructuur in het noordwestelijke gebied.

Seineweb

Recente projecten

Waar kunnen wij je mee helpen?