31 januari 2023

WEST stijgt op de veiligheidsladder

Safety Culture Ladder trede 3

We hebben wat te vieren! WEST zit nu in de derde trede van het certificatieschema Safety Culture Ladder. Dat betekent dat onafhankelijk is vastgesteld dat het bedrijf voldoet aan de vastgestelde eisen op het gebied van veiligheid. Een resultaat waar we met zijn allen trots op mogen zijn!

Wat is het?

Vanaf 1 januari 2022 werd de Safety Culture Ladder in Nederland als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Met de Safety Culture Ladder, voorheen veiligheidsladder, wordt gemeten hoe een organisatie omgaat met veiligheid. Het stimuleert iedereen binnen het bedrijf om veilig en bewust te handelen, zodat het aantal onveilige situaties wordt teruggedrongen. Dit resulteert in minder incidenten. De audit vindt niet plaats door een beoordeling van documenten, maar aan de hand van interviews en observaties. Zes bedrijfsaspecten bepalen in welke veiligheidstrede de organisatie valt. Aangezien ieders inzet en bewustzijn binnen het bedrijf hiervoor belangrijk is, is het een prestatie van al onze collega’s! WEST is daardoor gestegen van de tweede naar de derde trede op de veiligheidsladder.

Audit

In september 2022 is ons bedrijf door het auditteam van KIWA drie dagen lang bezocht en doorgelicht. WEST stelde zich daarbij open op, waardoor de leden van dat team de audit goed konden uitvoeren. Dat werd zeer op prijs gesteld, blijkt uit de bevindingen. Eveneens werd tevreden geconcludeerd dat het veiligheidsbewustzijn weer is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. WEST organiseert onder andere evacuatieoefeningen, (veiligheids)trainingen en reikt prijzen uit voor extra stimulans. De connectie tussen de theorie en praktijk werd dan ook goed beoordeeld.

Toekomst

Uiteraard blijven we niet stilzitten. We nemen de aanbevelingen ter harte en zorgen dat we nog beter voor de dag komen. In september 2023 staat namelijk de volgende audit gepland. In de tussentijd blijven we werken aan een veilige werkomgeving, want dat is in ieders belang! Voor meer informatie over de Safety Culture Ladder en de certificering kunt u kijken op de website van de instelling.

De laatste ontwikke­lingen

Waar kunnen wij je mee helpen?