14 maart 2023

Veiligheidsdag bij WEST

veiligheidsdag

(foto: is gemaakt tijdens de interactieve veiligheids quiz. Hierbij is de mobiele telefoon nodig  om de antwoorden in te vullen)

Wij blijven stappen zetten op de veiligheidsladder! Eerder dit jaar konden wij al melden dat we de derde trede van het certificatieschema Safety Culture Ladder bereikt hebben. Daarmee tonen we aan dat we stappen hebben gezet op bewustwording en houding op het gebied van veiligheid. Maar wij zitten niet stil!

Waar we de afgelopen twee jaar uitvoerders en voormannen uitnodigden voor diverse sessies, is deze dag gericht op ons volledige team en partners (opdrachtnemers). De dag bestaat uit een bewustwordingstraining, waarbij als thema is gekozen voor het veilig gebruik van aluminium rolsteigers. In een dag vullend programma geeft de cursusleider twee teams aan de hand van een praktijk opdracht uitleg over het veilig werken met de rolsteigers. Ook is in kader bewustwording, toelichting gegeven over het KAM-systeem met de (klant) eisen en de benodigde certificaten. Met een vergrootglas op de Veiligheidsladder (SCL) certificaat. 

Thema: rolsteigers

Werkzaamheden op hoogte worden vaak met een rolsteiger uitgevoerd. Daarom is het van belang veilig met een rolsteiger te kunnen werken. Tijdens deze training wordt geleerd hoe veilig en verantwoord met rolsteigers te werken en hoe risico’s te herkennen. De training bestaat uit een theoretisch en praktijkgericht deel: richtlijnen en eisen van wet- en regelgevingen én het veilig monteren, demonteren en verplaatsen van de rolsteiger. De training wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen en bijbehorend certificaat.

KAM-systeem

KAM staat voor kwaliteit, arbo en milieu. Het managementsysteem legt de focus op de kwaliteit van producten en diensten, de omgeving en de mensen. Er worden eisen gesteld aan processen, werkomgeving en milieu. Het KAM-systeem zorgt dat de eisen onderdeel worden van de bedrijfsvoering. Op die manier wordt de koppeling gelegd tussen de externe omgeving en de interne bedrijfsvoering.

De Safety Culture Ladder

Voorheen bekend als ‘de Veiligheidsladder’. Dit instrument wordt ingezet veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag onder medewerkers te meten. De nadruk wordt gelegd op de veiligheidscultuur. De SCL is bedoeld bedrijven en hun leveranciers te stimuleren zo bewust, veilig en gezond mogelijk te werken. Vanaf 1 januari 2022 is de Safety Culture Ladder in Nederland als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw.

Inzet en bewustzijn

Met de veiligheidsdag en de collectieve training benadrukken van het belang van veiligheid op de werkvloer. We stimuleren iedereen veilig en bewust te handelen. Het doel is het aantal onveilige situaties zo ver mogelijk terug te dringen. We zetten weer een stap op het gebied van inzet en bewustzijn van al onze medewerkers.

Wilt u meer weten over ons onze certificeringen en veiligheidsmaatregelen? Neem dan contact met ons op.

De laatste ontwikke­lingen

Waar kunnen wij je mee helpen?