31 Oktober 2023

Renovatieproject in Maastricht

2231430 Straal en Schilderbedrijf West Content oktober 2023   Overzicht

Wij van WEST werken in een meerjarige opdracht van de gemeente Maastricht aan het onderhoud en renoveren van heel het areaal aan leuningen en hekwerken in de gemeente. Tussen 2021 en 2023 hebben we veel leuningen gedemonteerd, en na stralen en het vervangen van de coating in de spuitshop teruggeplaatst. Ook hebben we leuningen ter plekke hersteld en behandeld.

We hebben onze werkzaamheden verdeeld in een aantal disciplines, allen in het teken van een succesvolle uitvoering van deze uitgebreide opdracht.

Kwaliteitsborging

Als specialist op het gebied van renoveren en conserveren voeren we de activiteiten uit op basis van de geldende voorwaarden. Dat betekent bijvoorbeeld met de inzet van verkeersmaatregelen en verkeersbegeleiders. We vervangen bestaande leuningen door compleet nieuwe leuningen, en plaatselijk tot volledig vernieuwen van corrosie beschermende maatregelen. Kwaliteitsborging van de objecten staat centraal!

Werkzaamheden

In hoofdlijnen bestaan onze werkzaamheden om te beginnen uit het treffen van verkeersmaatregelen en het verzorgen van afschermingsmaatregelen. Daarmee creëren we voorwaarden, zodat we ons kunnen richten op het conserveren van leuningen, hekwerken en het uitvoeren van kleine staalreparaties. Bovendien verrichten we kleine betonreparaties en bijkomende werkzaamheden.

Constante workflow

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van deze raamovereenkomst werken we met hetzelfde projectmanagementteam. Voor de continuïteit plannen wij de werkzaamheden opeenvolgend, zodat een constante workflow ontstaat. We hebben gewerkt aan de leuningen van de Wilhelminabrug, Servaasbrug, Vijfkoppenbrug. Leuningen in parken, drukke straten en op pleinen, zoals de Maasboulevard, Begijnenstraat, Jeruzalemweg, Heugemerpad, Franciscus Romanusweg, Plein 1992, Wilhelminasingel, Jekerpark, Henri Hermanspark, Oeslingerbaan en Bouillonstraat zijn door ons in de afgelopen jaren al onderhouden of gerenoveerd.

Communicatiemiddelen

Voor het communiceren met belanghebbenden en betrokken maken we gebruik van verschillende middelen. Onder meer door persoonlijk contact met ondernemers en aankondigingsborden voorkomen we verwarring. Daarnaast plaatsen we afhankelijk van de werklocatie afzettingen, zoals bouwhekken of rood-wit lint. Wanneer toch hinder wordt ondervonden, passen we onze werkwijze aan.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact met ons op of kijk voor andere projecten op onze projectpagina.

De laatste ontwikke­lingen

Waar kunnen wij je mee helpen?