25 juni 2024

Omgevingsmanagement: hoe doen wij van WEST dat?

2240927 West BV   content 25 06   Overzicht brug

Omgevingsmanagement is een cruciaal aspect van onze projecten. Of het nu gaat om treinstations, spoorbruggen of werk aan openbare gebouwen: omgevingsmanagement komt bij al onze projecten aan bod. Onze projectengineer Ryan Fletcher is doorgaans direct betrokken bij deze communicatie met stakeholders.

Het goede verloop van de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van projecten is essentieel voor het succes en de tevredenheid van alle betrokken partijen.

Altijd te gast

Ryan: “We werken altijd op locatie en zijn daardoor altijd ‘te gast’. Het is belangrijk dat we de behoeftes van alle stakeholders vervullen tijdens de werkzaamheden, met minimale hinder voor alle betrokkenen.”

Belangen van stakeholders

“Omgevingsmanagement gaat over het coördineren en verenigen van de belangen van alle stakeholders”, legt Ryan uit. “Bij projecten op treinstations of rijksgebouwen hebben we te maken met verschillende belanghebbenden. Opdrachtgevers, organisaties zoals de NS, de RET of defensie. Maar ook de gebruikers van de locatie, zoals bewoners, reizigers en passanten. Daarnaast moeten we ook rekening houden met de milieuaspecten en dieren in de omgeving.”

Vergunningen en meldingen

“Wij starten elk project met een kick-off vergadering met de opdrachtgever. Direct daarna volgt een raakvlak- en risico-overleg. We bepalen de stakeholders en inventariseren trapsgewijs wat de belangen zijn, welke vergunningen nodig zijn, en hoe we communiceren met de stakeholders”, aldus Ryan. “Vergunningen en meldingen aanvragen is een belangrijk onderdeel van het proces. Of het nu gaat om werkvergunningen vanuit gemeentes of het informeren van de scheepvaart bij een spoorbrug over water.”

Voorbereiding is essentieel

“Goede voorbereiding is essentieel”, benadrukt Ryan. “Tijdens de projectvoorbereiding zorgen we al voor duidelijke communicatie met posters, bewonersbrieven en verkeersborden. We willen zoveel mogelijk voorafgaand aan de werkzaamheden iedereen informeren over eventuele hinder of aanpassingen. Dat is voor ons van cruciaal belang om imagoschade te voorkomen. Tijdens de uitvoering houden we de communicatiekanalen open voor eventuele klachten of meldingen.”

Unieke aanpak

Ryan: “Elk project vereist een unieke aanpak. Een treinstation, verkeersbrug of spoorbrug: door onze ruime ervaring met verschillende opdrachten, weten we wat de beste oplossing is. We proberen altijd zo min mogelijk hinder te veroorzaken en werken nauw samen met de opdrachtgever. Vaak zijn dat - semi - overheidsinstellingen. Goede terugkoppeling en overleg zijn daarbij van groot belang.”

Verantwoordelijk voor project

“Bij grote projecten liften we soms mee op het omgevingsmanagementproject, maar we verzorgen altijd onze eigen communicatie voor ons afgesloten werkterrein.” Ryan vervolgt: “Ook geluidsoverlast door gereedschap is een belangrijk aspect waar we rekening mee houden. We zijn altijd verantwoordelijk voor ons eigen deel van het project en zorgen zelf dat alles volgens plan verloopt.”

Wij van WEST staan voor een zorgvuldige en effectieve aanpak van het omgevingsmanagement. We streven altijd naar minimale hinder voor, en maximale tevredenheid van alle betrokken partijen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op.

De laatste ontwikke­lingen

Waar kunnen wij je mee helpen?