9 mei 2023

Nieuwe regels werken met diisocyanaten

diisocyanaten

Veilig werken heeft niet alleen te maken met collega’s die onderhoud uitvoeren op grote hoogte. Het is ook belangrijk dat waar mee gewerkt wordt veilig is, zoals machines of materialen. Wij van WEST volgen daarbij de relevante regelgeving en zorgen dat we op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. Onlangs is bekend geworden dat een beperking komt op het gebruik van diisocyanaten. Hieronder leggen we uit wat dat is en wat dat betekent in de praktijk.

Regelomgeving

De Adviescommissie voor Veiligheid en Gezondheid van de EU heeft geadviseerd één grenswaarde te gebruiken bij het werken met di-isocyanaten. Dit advies wordt door de Europese Raad en het Europees Parlement goedgekeurd. Daarmee wordt een set maatregelen ingevoerd om op de werkplek de blootstelling aan diisocyanaten via de huid en inademing door industriële en professionele gebruikers te beheersen.

Wat is het risico?

Diisocyanaten vormen een basisbestanddeel van met name PUR-isolatieschuim, lijmen en kitten, maar ook meerdere verf- en coatingsystemen bevatten deze stoffen. Diisocyanaten zijn sterk irriterende stoffen voor de slijmvliezen van de ogen, maagdarmkanaal en de luchtwegen. Gebruikers kunnen via inademing of opname via de huid overgevoelig worden en als gevolg daarvan een allergisch beroepsastma ontwikkelen. Op dit moment gelden al regels voor het werken met diisocyanaten houdende producten, dus wat dat betreft gaat het niet om compleet nieuwe wetgeving.

Wat betekent dit?

Vanaf 24 augustus 2023 gelden de nieuwe aangescherpte regels voor commerciële of industriële verwerkers die met deze stoffen werken. Producten die diisocyanaten bevatten, mogen alleen gebruikt worden als het gewichtspercentage van alle diisocyanaten in het product samen minder is dan 0,1%. Is dit niet het geval, dan mogen producten met diisocyanaten alleen gebruikt worden als de verwerkers een opleiding hebben gevolgd over het veilige gebruik hiervan. Daarnaast komt op nieuwe én bestaande producten met de stof een aangepast etiket met de tekst: ‘per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.’

Bij WEST kunt u ervan op aan dat we op tijd de aangepaste regelgeving hebben toegepast en dat onze medewerkers de juiste opleiding hebben afgerond. Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: Vereniging ION & OnderhoudNL

De laatste ontwikke­lingen

Waar kunnen wij je mee helpen?