9 November 2023

Hoogste trede CO₂-Prestatieladder gehandhaafd!

2231638 Straal en Schilderbedrijf West Content november 2023   Overzicht

Duurzaam en maatschappelijk ondernemen is één van onze kernwaarden. Wij van WEST brengen dat in praktijk door zo min mogelijk CO₂ uit te stoten. Sinds 2010 zijn wij in het bezit van een certificaat CO₂-Prestatieladder. Inmiddels staan wij op de hoogste trede en hebben die positie na een succesvolle audit onlangs weer gehandhaafd!

WEST is een echte pionier in de branche en we blijven voortdurend zoeken naar duurzame oplossingen.

Bewustzijn creëren

Wij beperken de CO₂-uitstoot onder andere door zo schoon mogelijk te werken. Dat zie je bijvoorbeeld in onze keuze voor een verfleverancier met een lage CO₂-uitstoot. Een andere manier is het creëren van bewustzijn onder onze medewerkers: wat zijn de gevolgen voor de uitstoot van koolstofdioxide op onze omgeving en milieu?

CO₂ managementsysteem

De CO₂-Prestatieladder is een CO₂-managementsysteem dat bestaat uit vijf niveaus. Tot en met niveau drie gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie, en projecten. Vanaf niveau vier en vijf wordt ook werk gemaakt van de CO₂-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau aan de eisen van de CO₂ Prestatieladder.

Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

  • Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO₂ footprint;
  • Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO₂-reductie;
  • Transparantie: Structurele communicatie over het CO₂-beleid;
  • Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Wil je meer weten over de wijze waarop wij duurzaam en maatschappelijk ondernemen? Neem dan contact met ons op.

De laatste ontwikke­lingen

Waar kunnen wij je mee helpen?